O bibliotece:


GODZINY OTWARCIA:

    Poniedziałek: 9oo-19oo
    Wtorek: 9oo-19oo
    Środa: 9oo-19oo
    Czwartek: 9oo-19oo
    Piątek: 9oo-19oo
    Sobota: 9oo-14oo
    Sobotnie dyżury w czasie zjazdów studentów zaocznych i podyplomowych


  ZBIORY
Księgozbiór Bibiloteki: 37098 wol.
książki: 23824 wol.
czasopisma: 13274 wol.
zbiory specjalne w tym: dysertacje (prace magisterskie, doktorskie, licencjackie, podyplomowe) i normy: 7490 wol.
Dane pochodzą ze sprawozdania Biblioteki z dnia 30-12-2013.
 
  ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW
Biblioteka gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, edytorstwa, drukarstwa, historii książki, bibliografii oraz księgarstwa.
 
  AUTOMATYZACJA ZBIORÓW I KATALOGÓW
Zautomatyzowany jest proces opracowania i wyszukiwania zbiorów. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. W sieci wewnetrznej dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi: dwa stanowiska dla użytkowników i trzy dla pracowników. Poza siecią czytelnik może korzystać w Czytelni z komputerów z dostępem do Internetu.
Katalog w wersji elektronicznej obejmuje ok. 90% zasobu książek i 90% zasobu czasopism.
 
  UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI
Czytelnia Biblioteki IINSB UW jest ogólnie dostępna, wypożyczalnia przeznaczona jest dla studentów i pracowników Instytutu. Osoby zewnątrz powinny posiadać rewers międzybiblioteczny. Liczba zarejestrowanych czytelników: 1301 osób.