Biblioteka WDIB UW
Info

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII UW

BIBLIOTEKA

ul. Nowy Swiat 69 pok. 317
00-927 Warszawa
telefon/faks: (48) 22 826-61-63 i (48) 22 552-02-70
http://biblis.lis.uw.edu.pl
e-mail: biblioteka.wdib@uw.edu.pl

Biblioteka będzie otwarta we wrześniu 2018 roku:

poniedziałki-czwartki900-1400
piątki1300-1900


GODZINY OTWARCIA w roku akademickim 2018/2019

poniedziałki - piątki 9oo-19oo
soboty (w dniach zjazdów studentów
                zaocznych)
9oo-14ooInformacja o ewentualnych zmianach godzin funkcjonowania
Biblioteki każdorazowo będzie wywieszana na drzwiach.


PRACOWNICY:

Elżbieta Maruszak
Małgorzata Lelakowska


Biblioteka
Księgozbiór Biblioteki: 46627 wol.
Liczba dostępnych komputerów: 8

WDIB UW  |  Medioteka  |  Polonijna Biblioteka Cyfrowa  |  Z Badań nad Książką  |  BUW