Biblioteka IINISB
Katalog Online

BAZA KSIĄŻEK
Baza Książek zawiera opisy wydawnictw zwartych
dostępnych w Bibliotece


BAZA DYSERTACJI
Baza Dysertacji zawiera opisy prac:
doktorskich, magisterskich i licencjackich


BAZA WSPÓLNA
Baza Wspólna zawiera opisy z baz
Książek i Dysertacji.


Zbiory Biblioteki WDIiB są sukcesywnie wprowadzane do
KATALOGU BIBLIOTEK UW