Biblioteka WDIB
Biblioteka IINISB
Katalog Online

BAZA KSIĄŻEK
Baza Książek zawiera opisy książek,
które wpłynęły do Biblioteki od początku 1994 r.
(16086 opisów).

BAZA DYSERTACJI
Baza Dysertacji zawiera opisy wszystkich prac:
doktorskich, magisterskich i licencjackich,
których obrony odbyły się w naszym Instytucie (7505 opisów).

BAZA WSPÓLNA
Baza Wspólna zawiera opisy z baz
Książek i Dysertacji (w sumie 23591 opisów).