Biblioteka IINISB
Katalog Online

BAZA KSIĄŻEK
Baza Książek zawiera opisy książek,
które wpłynęły do Biblioteki od początku 1994 r.
(14730 opisów).

BAZA DYSERTACJI
Baza Dysertacji zawiera opisy wszystkich prac:
doktorskich, magisterskich i licencjackich,
których obrony odbyły się w naszym Instytucie (7418 opisów).

BAZA WSPÓLNA
Baza Wspólna zawiera opisy z baz
Książek i Dysertacji (w sumie 22148 opisów).