Biblioteka WDIB UW
O Bibliotece

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII UW

BIBLIOTEKA

ul. Nowy Swiat 69 pok. 317
00-927 Warszawa
telefon/faks: (48) 22 552-02-70
http://biblis.lis.uw.edu.pl
e-mail: biblioteka.wdib@uw.edu.pl


Informacja o ewentualnych zmianach godzin funkcjonowania
Biblioteki każdorazowo będzie wywieszana na drzwiach.

PRACOWNICY:

Elżbieta Maruszak
Małgorzata Lelakowska

ZBIORY

Księgozbiór Biblioteki liczy 48.780 wol., zbiory specjalne: dysertacje (prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe) i normy: 8115 wol. Dane pochodzą ze sprawozdania Biblioteki z dnia 30-12-2020.ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, edytorstwa, drukarstwa, historii książki, historii prasy, bibliografii oraz księgarstwa.

KATALOGI

Proces opracowania i wyszukiwania zbiorów jest zautomatyzowany. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. W sieci wewnetrznej dysponuje jedenastoma stanowiskami komputerowymi: ośmioma dla użytkowników i trzema dla pracowników. W Czytelni czytelnik może korzystać z 8 komputerów z dostępem do Internetu. Katalog w wersji elektronicznej obejmuje ok. 90% zasobu książek.

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

Czytelnia Biblioteki jest ogólnie dostępna, wypożyczalnia przeznaczona jest dla studentów i pracowników. Osoby z zewnątrz powinny posiadać rewers międzybiblioteczny.

Biblioteka
Księgozbiór Biblioteki: 48780 wol.
Liczba dostępnych komputerów: 8


Biblioteka jest czynna:

poniedziałek: 900-1500
wtorek: 900-1500
środa: 900-1500
czwartek: 900-1500
piątek: 900-1900

WDIB UW  |  Medioteka  |  Polonijna Biblioteka Cyfrowa  |  Z Badań nad Książką  |  BUW