Biblioteka WDIB UW
O Bibliotece

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII UW

BIBLIOTEKA

ul. Nowy Swiat 69 pok. 317
00-927 Warszawa
telefon/faks: (48) 22 826-61-63 i (48) 22 552-02-70
http://biblis.lis.uw.edu.pl
e-mail: biblioteka.wdib@uw.edu.pl

GODZINY OTWARCIA
w okresie lipiec - wrzesień 2017

03.07-31.07

poniedziałek, wtorek, czwartek 9oo-14oo
środa, piątek 14oo-19oo


01.08-09.08

poniedziałek - czwartek 9oo-14oo
piątek 14oo-19oo


04.09-30.09

poniedziałek - czwartek 9oo-14oo
piątek 14oo-19oo

Informacja o ewentualnych zmianach godzin funkcjonowania
Biblioteki każdorazowo będzie wywieszana na drzwiach.PRACOWNICY:

Elżbieta Maruszak
Małgorzata Lelakowska
Jan Stanisławski

ZBIORY

Księgozbiór Biblioteki liczy 45.696 wol., zbiory specjalne: dysertacje (prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe) i normy: 7865 wol. Dane pochodzą ze sprawozdania Biblioteki z dnia 30-12-2016.ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, edytorstwa, drukarstwa, historii książki, historii prasy, bibliografii oraz księgarstwa.

KATALOGI

Proces opracowania i wyszukiwania zbiorów jest zautomatyzowany. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. W sieci wewnetrznej dysponuje jedenastoma stanowiskami komputerowymi: ośmioma dla użytkowników i trzema dla pracowników. W Czytelni czytelnik może korzystać z 8 komputerów z dostępem do Internetu. Katalog w wersji elektronicznej obejmuje ok. 90% zasobu książek.

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

Czytelnia Biblioteki jest ogólnie dostępna, wypożyczalnia przeznaczona jest dla studentów i pracowników. Osoby z zewnątrz powinny posiadać rewers międzybiblioteczny. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2017 r., to 1377 osób.

Biblioteka
Liczba czytelników: 1377
Księgozbiór Biblioteki: 45696 wol.
Liczba dostępnych komputerów: 8

WDIB UW  |  Medioteka  |  Polonijna Biblioteka Cyfrowa  |  Z Badań nad Książką  |  BUW