Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIiB UW – październik-grudzień 2021

P. Mogielnicki, Książka po okładce. O współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2021        

    sygn. 36790.A, 36791

 

Autor przedstawił sylwetki znanych projektantów i realizacje ich projektów. Pokazał największe sukcesy i najdotkliwsze porażki, czyli niezrealizowane projekty.

Tytuł książki nawiązuje do pozycji wydanej w 2012 r. Sprzedać książkę po okładce P. Narbutowicza.

 

I. Vallejo, Nieskończoność w papirusie : fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych, przeł. Z. Siewak-Sojka, Post Factum, Katowice 2021         sygn. 36789

 

„Ta opowieść wiedzie przez pola bitewne Aleksandra, pałace Kleopatry oraz pierwsze znane księgarnie i warsztaty skrybów. To nić, która wiąże klasyków z niespokojnym światem współczesnych: Arystofanesa i procesy sądowe pisarzy ironistów, Safonę i kobiece głosy w literaturze, Tytusa Liwiusza […] jednak przede wszystkim, jest to niezwykła historia o tych, którzy na przestrzeni dziejów służyli księgom: o skrybach, iluminatorach, tłumaczach, mędrcach, szpiegach, buntownikach”.

 

F. Bosch, Media a przemiany historyczne : od druku do internetu,  przekł. I. Drozdowska-Broering, red. nauk. M. Saryusz-Wolska, Scholar, Warszawa 2021                 sygn. 36792 czyt., 36793

 

Autor przedstawił rozwój i społeczne znaczenie massmediów na przestrzeni dziejów. Pokazał znaczenie mediów dla przebiegu najważniejszych wydarzeń historycznych (reformacji, rewolucji, wojen czy globalizacji) oraz to, jaką rolę pełniły podczas formowania się ruchów społecznych, dyktatur czy demokracji w XX w.

 

K. Elam, Wprowadzenie do projektowania przestrzennego. Zasady, procesy i projektyd2d.pl, Kraków 2021

   sygn. 36788.A

 

Pisząc na temat zasad projektowania przestrzennego, autorka wykorzystuje analizę rysunków i tworzenie modeli, jako przykład pracy nad projektem. Każda z czterech prac opisanych w książce została opracowana tak, by skupić się na najważniejszych pojęciach: skali, proporcji, równowadze, rytmie, akcentowaniu i harmonii.

 

Hybrydy : 50 lat! : zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni : wspomnienia i szkice, red. S. Rogowski [i in.], wyd. 3 popr., Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis, Warszawa 2019                     

     sygn. 36795

 

Hybrydy, to jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce. Działa od końca lat 50. XX w. Zawsze pełnił rolę centrum kultury studenckiej, był miejscem, z którego wyrosło wielu literatów, muzyków, twórców teatralnych i filmowych. W drugiej poł. lat 80. ówczesny szef klubu, S. Rogowski, zaprosił do klubu stwarzając warunki do prób, zespoły takie, jak: Kult, Izrael, Dezerter, Armia, T.Love. Obecnie klubem zarządza Fundacja Universitatis Varsoviensis. W 2005 r. został reaktywowany Teatr Hybrydy.

 

Kultura studencka okresu PRL. Media i działalność artystyczna, red. S. Rogowski, M. Rauszer, ASPRA-JR, Warszawa 2018

    sygn. 36794, 36816

 

Kultura studencka, to pojęcie obejmujące postawy i zjawiska charakterystyczne dla okresu studiów, postrzegane czasem jako swoista subkultura, zwykle w opozycji do oficjalnej. Wpisana w nią jest spontaniczność i umykanie ramom instytucjonalnym. W okresie PRL było to bardziej skomplikowane. Często organizacje studenckie dodatkowo pełniły funkcję parasola ochronnego wobec różnorakiej działalności, która mogła być uznana za związaną z kulturą spontaniczną. 

 

P. Hrabiec-Hojda, J. Trzeciakowska, Google Hacking. Jak szukać w Google, aby zarabiać pieniądze, budować biznes i ułatwić sobie pracę, Infomedia Group, Kraków 2019                        sygn. 36771

 

„Google hacking to pakiet umiejętności, w jakie powinien być wyposażony każdy, kto szuka informacji w internecie. Na początek trzeba zrozumieć, jak wyszukiwarka działa, co wpływa na wyniki wyszukiwania, a potem poznać język, którym trzeba się z nią komunikować.  Zaawansowane wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem funkcjonalności, które daje nam powszechnie stosowany Google, to umiejętność uniwersalna”.

 

Jan Nowak Jeziorański - kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk, red. nauk. P. Machcewicz, R. Habielski, ASPRA-JR, Warszawa 2011

   sygn. 36804.Mk

 

Publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję (Warszawa, 11 czerwca 2010) w ramach programu „Pro Memoria” we współpracy z Fundacją Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Półtawski Nowy. Projekt rewitalizacji kroju pisma + Typeface revital project, MKiDN, Warszawa 2020                     sygn. 36742

 

„Półtawski Nowy to projekt digitalizacji kroju pisma Antykwa Półtawskiego. Kluczowym aspektem projektu cyfrowej wersji kroju pochodzącego z 1928 roku, było podejście do zagadnienia opracowania kształtu znaków na podstawie źródeł. Równolegle z przygotowaniem wersji komputerowej prowadzone były badania historyczne, które pozwoliły poznać wyjątkowe losy tego najbardziej rozpoznawalnego polskiego projektu czcionki”.

 

K. Wądolny-Tatar, Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2021

    sygn. 30035/16 czyt., 30036/16

 

Autorka omawia szeroko pojęte motywy dzieciństwa w literaturze. W badaniach polskiej prozy dla dzieci, analizie różnych sposobów ukazywania historii, pokazuje literaturę jako medium pamięci i postpamięci, sposób przedstawiania problemów współczesności.

A. Buck, M. Simonjetz, D. Kotlarek, Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (na przykładzie województwa lubuskiego), Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2020                    sygn. 36761 sz. 2, 36762

 

„Kształtowanie kultury literackiej, teatralnej, czytelniczej i cyfrowej jest jednocześnie  rozwijaniem kompetencji. Powodzenie w tym obszarze zależne jest jednak od wiedzy i współpracy pośredników inicjacji czytelniczej, teatralnej i cyfrowej. Przykłady przytoczone w niniejszej publikacji odwołują się do form i metod pracy z użytkownikiem. Wskazują potrzebę łączenia pracy bibliotecznej z innymi elementami oddziaływania społecznego”.

 

R. Gulczyńska, Działalność zakonu jezuitów w Lublinie w latach 1582-1773, Wydawawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2021    sygn. 36763, 36764

 

Książka jest publikacją nagrodzonej pracy magisterskiej. Autorka nakreśliła dotychczas mniej zbadane i opisane środowisko jezuitów lubelskich.

Polonijna panorama : szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i M. Masnyka, Uniw. Opolski, Opole 2008          

    sygn. 36803

 

Publikacja akcentuje kwestie, które były w centrum zainteresowań prof. B. Wierzbiańskiego. Zauważa rolę i wpływ mediów na ważne procesy i zjawiska społeczne łączące się z miejscem Polski w świecie, jej postrzeganiem przez sąsiadów i opinię publiczną w państwach należących do globalnych liderów politycznych.

Polonia : issledovaniâ o Polʹše i Polâkah = Polonia : studia o Polsce i Polakach, T. 1,  naučnyj redaktor: A. I. Selickij, Novaciâ, 

Krasnodar 2018                   sygn. 36783.Mk

 

Praca zbiera materiały pokonferencyjne (m.in. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Rosji”, Krasnodar, 2018). Zawiera teksty poświęcone historii państwa i społeczeństwa polskiego oraz materiały na temat Polonii w Rosji.

 

Abrys żywy nieżywego albo Memoriał świętego Terminusa Rzymskiego przez Andrzeja Tomaszewskiego pielgrzyma mogunckiego tudzież typografa ad maiorem Dei gloriam, Mazowieckie Centrum Poligrafii w Markach, Warszawa 2021     sygn. 36774

 

„Mocno osadzone w literackich i dziejowych realiach fabularne wątki wiąże postać fikcyjnego świętego Terminusa. Unikatowa hagiografia spojona jest ideą humanizmu i subtelnym humorem. Autor dzieli się nią z czytelnikami w przekonaniu, że nie powinien być jej wyłącznym właścicielem. Publikację udostępniono w formie graficznie atrakcyjnego pliku PDF. Powstawała blisko dwa lata, początkowo na Facebooku jako okruchy imaginacji autora, potem zaś modyfikowanego bloku opowieści. Czytamy je i oglądamy bezpłatnie na serwerze: http://terminus.ach.pl/

 

Edukacja żywieniowa w teorii i praktyce, red. nauk. K. Gutowska, J.W. Adamowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

   sygn. 36782.Mk

 

Tekst jest dostępny również online

Odczytanie pisma klinowego, pod red. B. Lion, C. Michel, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2010                    sygn. 36781.A

 

„W 1857 trzej Brytyjczycy: Edward Hinks, Henry C. Rowlinson i Wiliam Fox Talbot oraz Francuz Jules Oppert otrzymali od Royal Asiatic Society zapieczętowany tekst inskrypcji w piśmie klinowym odkrytej w Aszur. Odczyt i przekłady czterech uczonych odczytane uroczyście 25 maja 1857 roku zgadzały się ze sobą w zasadniczych punktach i zagadkę sylabicznego pisma klinowego uznano za rozwiązaną.
W 2007 roku ekipa francuskiego CNRS Histoire et Archeologie de l'Orient Cuneiforme, podlegającego laboratorium Archeologies et Sciences de l'Antiquite (ArScAn-HAROC), zorganizowała wystawę dla upamiętnienia 150 rocznicy tego wydarzenia”. Książka zawiera afisze ekspozycji, przedstawiające kolejne etapy odkrywania starożytnego Bliskiego Wschodu i odczytania pisma klinowego, którego używano przez trzy tysiące lat na obszarze nie tylko Mezopotamii, lecz także regionów sąsiednich, aż po Egipt, Turcję, i Iran”.

 

Y. Rogers, Interaction design : beyond human-computer interaction, W. Sussex : John Wiley & Sons, cop., Chichester 2015

   sygn. 36784 czyt.

 

Tekst oferuje interdyscyplinarne i praktyczne wprowadzenie do dziedziny, pokazując nie tylko, jakie zasady należy stosować do projektowania interakcji, ale przede wszystkim, w jaki sposób można je zastosować. 

Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Wydawnictwo Uniw. Opolskiego, Opole 2010          sygn. 36802

 

Książka jest głosem w dyskusji nad obliczem współczesnych mediów. Określa ich pozycję i  siłę opiniotwórczą.

L. Seger, Scenariusz dla zaawansowanych :  jak osiągnąć poziom oscarowy, tł. K. Długosz, Wydawnictwo Myśliński, Warszawa 2013                        sygn. 36811

 

Książka zawiera uwagi na temat pisania scenariusza. To kontynuacja podręczników traktujących o podstawach scenariopisarstwa, ale koncentrująca się już na dopracowywaniu scenariusza, a nie tworzeniu od zera. W książce omówiono takie zagadnienia, jak nietradycyjne formy pisania, zachowanie spójności i płynności fabuły, wypracowywanie własnego stylu filmowego, znajdowanie widowni dla filmu, dopracowywanie podtekstów, przemiany bohaterów, szlifowanie scen, pisanie niezapomnianych dialogów i wiele, wiele innych.

 

E. Zajicek, Poza ekranem : kinematografia polska 1918-1991, wyd. 2, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa 2009                    sygn. 36813 czyt.

 

Książka jest „autorską wizją historii polskiej kinematografii od końca XIX wieku do 2005 roku profesora łódzkiej Szkoły Filmowej - Edwarda Zajička, kierownika produkcji, naukowca, animatora szkół filmowych, dyrektora wytwórni, pracownika zarządu kinematografii, jednym słowem - filmowca i świadka wielu filmowych wydarzeń”.

 

Dystrybucja filmowa : od kina do streamingu, pod red. S. Rogowskiego i A. Wróblewskiej, Semper, Warszawa 2020

      sygn. 36814, 36815

 

 

Książka „po raz pierwszy i w wyczerpujący sposób porusza problem upowszechniania sztuki filmowej w kontekście przemian społecznych, kulturowych i technologicznych […]

Dystrybucja filmów i badania nad widownią to praktyczna dziedzina mediów. Ten obszar badawczy staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzięki różnym aplikacjom i programom on line pozwala na zmianę postrzegania filmu, kina i dystrybucji oraz ich roli kulturowej we współczesnym świecie”.

M. Łojewska-Krawczyk, Błędy w myśleniu. Rozważania errologiczne, BEL Studio, Warszawa 2017                       sygn. 36739

Błędy myślenia wykorzystywane są bezwzględnie w wielu sferach życia – w handlu, biznesie, życiu społecznym i polityce jako forma  wywierania wpływu na ludzi. Autorka w książce z naukową precyzją opisuje błędy myślenia, ich źródła oraz sposoby dostrzegania i eliminowania.

B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie 2006                            sygn. 36644

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem oparte na wiedzy polega na realizacji funkcji skoncentrowanych na zasobach związanych z wiedzą. W związku z tym, że w centrum systemu zawsze są ludzie, dla sprawnego działania organizacji konieczne jest zastosowanie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim i talentami, wspartych o technologie informacyjne, zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie wiedzą klientów.

 

Stan bibliotek w Polsce. Raport 2017, BN, Warszawa 2021

   sygn. 32177/2017 czyt.

Utrzymuje się trend spadkowy wskaźników opisujących biblioteki. Główny Urząd Statystyczny opublikował krótkie wnioski o stanie bibliotek publicznych w Polsce w 2017 r. Działały wówczas 7953 biblioteki publiczne i ich filie, które prowadziły 885 oddziałów dla dzieci i młodzieży i 1210 punktów bibliotecznych.

 

Teorie komunikacji i mediów 10: konstruowanie komunikacji i mediów 2, pod red. M. Wszołka, Libron, Wrocław 2017

   sygn. 33971/10 czyt., 32887/10

 

Seria materiałów konferencyjnych wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego doczekała się tomu dziesiątego, jubileuszowego.

 

W. Piątkowska-Stepaniak, „Nowy Dziennik" w nowym świecie, Wydanictwo Uniw. Opolskiego, Opole 2000            sygn. 36799

 

Książka jest publikacją rozprawy habilitacyjnej. Autorka zajmuje się naukowo m.in. współczesnym rynkiem prasy polskiej i polonijnej, językiem publicystyki politycznej, Polonią amerykańską i londyńską.

 

M. Jabłonowski, Z. Anculewicz, Generał Władysław Sikorski. Publicystyka generała Władysława Sikorskiego na łamach „Kuriera Warszawskiego”  w latach 1928-1939, ASPRA-JR, Warszawa 1999

   sygn. 36798

 

Autorzy opracowania zebrali wszystkie teksty Władysława Sikorskiego, które ukazały się na łamach „Kuriera Warszawskiego" w latach 1928-1939. Teksty opublikowano w całości, w brzmieniu oryginalnym.

 

T. Gackowski, SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko - przyjaźń w czasach PRL, ASPRA-JR, Warszawa 2013                                        sygn. 36797

 

„Jest to szczególnie ważna praca, gdyż obok historycznej prezentuje także medioznawczą perspektywę dziejów najnowszych, które na dobrą sprawę dopiero zaczynamy badać. Z tego punktu widzenia - w świetle przeprowadzonych kwerend i zgromadzonych materiałów - jest to nowe i interesujące opracowanie, które powinno zainteresować nie tylko historyków, ale również szerokie grono amatorów nie do końca jeszcze odkrytych i zbadanych dziejów powojennej Polski”.

 

Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. i oprac. B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Wydawnictwo Uniw. Opolskiego, Opole 2001                  sygn. 36796

 

Polska prasa emigracyjna ma swoje niezaprzeczalne zasługi. Ukazywała się niemal we wszystkich miejscach, w których osiedlili się Polacy. Doczekała się wielu szczegółowych opracowań. Jej twórcy, ludzie pióra zostali opisani w omawianej książce. 

Okruchy naszej historii. Fundacja "Archiwum Heveto-Polonicum", oprac. B. Kułak, J. Leśniewska, J. Sygnarski, Fryburg 2017                                   sygn. 36779.A

 

W 1997 r. w Szwajcarii zainicjowano powstanie Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”.  Jej założycielami byli Jacek i Ludwika Sygnarscy, wówczas pracownicy Instytutu Geofizyki w Toruniu, którzy po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, zmuszeni zostali do pozostania w Szwajcarii, w której przebywali w  1981 r. u dr Antoniego Brableca, byłego żołnierza 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Celem Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum jest zbieranie, konserwacja, katalogowanie i upowszechnianie świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Gromadzi bogatą kolekcję muzealiów i archiwaliów. Początkowo zasób archiwalny fundacji obejmował zbiory prywatne założycieli. Przez następne lata powiększał się o przekazywane fundacji spuścizny przekazywane przez osoby prywatne oraz polskie i szwajcarskie organizacje.  

Zob.: http://fondationahp.ch

 

ABMK. t. 115, 116 (2021)

   sygn. P. 55

 

M.in. W.J. Górczyk: Szkolnictwo bartolomitów na ziemiach polskich na przykładzie seminariów w Węgrowie, Kielcach i Sandomierzu. Zarys problematyki.

D. Kuźmina: Walka o dusze w Cultura ingeniorum Antonio Possevina SJ.

 

Biblioteka Analiz, 2021 nr 17(554)             sygn. Px 28

 

M.in. Silna potrzeba zmiany - dyskusja wokół ustawy o ochronie rynku książki.


Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki i czasopisma prezentujemy w Czytelni Biblioteki.

Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości